انجمن حمایت از بیماران تالاسمی مازندران

تاسیس ۱۳۶۹ – شماره ثبت ۵۵۵

کمک خیریه تماس با ما

درباره مجموعه

دیدگاه: دیدگاه ما در انجمن تالاسمی این است که بیماران مبتلا بهترین درمان موجود را دریافت نمایند.
ماموریت: انجمن تالاسمی مازندران به منظور تامین کمک های آموزشی، فرهنگی و مالی برای پیشگیری و درمان بیماری تالاسمی تشکیل شده است.

پرداخت کمک به خیریه

لینک های مفید

آخرین اخبار