image_pdfimage_print

انجمن تالاسمی در بهار سال 1369 به شکل خود جوش و با کمک چند نفر از دوستان که درگیر درمان و مشکلات اجتماعی بیماران بودند  با برگزاری مجمع عمومی اعلام موجودیت نمود. در آن زمان ما از تاسیس انجمن تالاسمی ایران اطلاعی نداشتیم و به طور اتفاقی چند ماه بعد از تاسیس انجمن تهران اعلام موجودیت کردیم. موسسان انجمن تالاسمی افرای خیر و مهربانی بودند که  در زمان نوشتن این متن بعض در قید حیات نیستند.

تا سال ها انجمن به عنوان شعبه ای از انجمن ایران فعالیت می کرد ولی بعد مقرر شد که انجمن ها مستقل باشند و برای مجوز از استانداری مازنذران اقدام شد که کارهای اداری بسیار طولانی گشت و سرانجام در تاریخ  مهر 86  مجوز فعالیت استانی گرفت. در 20/9/87 ثبت شرکت ها شد.

معاون بهداشتی وقت  آقای مهندس کیومرثی

رئیس سازمان انتقال خون وقت  مرحوم موسی عظیمی

مرحوم حاج آقا حامی نماینده بازاریان محترم

آقای اسپهبدی مدیر محترم  چاپخانه …

دکتر مهرنوش کوثریان هئیت علمی دانشگاه

 

در طی سالیان دراز معمولا هر 2 سال هیئت رئیسه جدیدی برای انجمن تشکیل شد در سال های اول که بیماران کم سن بودند بیشتر هئیت رئیسه از پزشکان( دکتر محمد رضا مهدوی- دکتر وجیهه غفاری)  و یا پرستاران بخش ( مرحومه قدسیه جعفریان) و والدین بیماران تشکیل می شد ولی به مرور تعداد بیماران بیشتر شد و در سال های اخیر تمام اعضا غیر از دکتر مهرنوش کوثریان همگی از بیماران هستند.

شماره ثبت 555

شناسه ملی 107060362134

در سال 1397 برای انجمن کد اقتصادی گرفتیم ( 411597319893)

در سال 1398 مجددا برای ثبت هیئت مدیره جدید اقدام شد که هنوز موفق به تکمیل  کارنشدیم .

تاریخچه انجمن

اهداف انجمن

خلاصه فعالیت های انجمن

سوالات شایع در مورد انجمن تالاسمی