معرفی سامانه ثبت الکترونیک اطلاعات بیماران تالاسمی استان مازندران

استان مازندران از لحاظ شيوع ژن تالاسمی و نسبت بيمار به جمعیت دارای رتبه اول در كشور بوده است، اما در حال حاضر موفق ترین استان در پیش گیری از تولد بیماران جدید می باشد. اکنون اطلاع از چگونگی انتشار و وضعیت درمانی بیماران به شکل الکترونیک، مورد نیاز مدیران … ادامه خواندن معرفی سامانه ثبت الکترونیک اطلاعات بیماران تالاسمی استان مازندران